İşletme Analizi

Günümüzde artan rekabet ve küreselleşme ile birlikte postmodern tüketim kültürünün etkisiyle geleneksel pazarlama anlayışlarını değiştirmektedirler. Bu değişim doğrultusunda işletmeler değer olgusuna daha fazla odaklanmayı rekabette üstünlük etmenin bir aracı olarak da görmektedirler. Ayrıca günümüz pazarlama anlayışı da pazara hakim olmak için müşteri isteklerini en iyi şekilde karşılamanın yanında, giderek büyüyen ve gelecek vaat eden bir anlayış olarak, değer temeline odaklanmıştır.

Firmalar açısından değer, sahip olunan varlık ve kaynakların belirli bir tarihteki her hangi bir para birimiyle ifade olunan cari değeridir. 

İşletme değeri , Firmaların sunduğu ürün ve hizmetlerin, müşteriler açısından ifade ettiği değerdir.

İŞLETME ANALİZİ : Hizmet / ürün / isim hakkı / logo gibi içeriklerin kendilerinden başkasında olmaması , varsa tespit edilmesini içeren analiz ve yapılandırmadır.

Marka değerinizi korumanın birinci kuralı  içeriklerinizin kopyasının olmaması. Kopya içerikler web + dijital imajınıza zarar verir. Tarihsel olarak sizin önce , kopyaların sonra olması önemli değil. Arama motorlarınca hepsi birden diskalifiye edilir. Bu duruma düşmemek için işletme hesaplarınızın dijital analizlerinin yapılması / korunması için gereken önlemler alınmalı. Gelin bu işlemleri sizin için yapalım. Kopya değil, orjinal olun, MARKANIZI KORUYUN.